Selecteer een pagina

Het bestuur

Het bestuur van Stichting Odensehuis Meppel-Westerveld vervult een cruciale rol in het functioneren van de organisatie. De bestuurders zorgen voor een solide leiderschap en besluitvorming binnen de stichting. Deze bestuurders zetten zich allen in op vrijwillige basis, gedreven door een gedeelde passie voor de missie en doelstellingen van het Odensehuis.

Het streven van het bestuur is om te opereren met een voltallig bestuur van vijf leden. Momenteel zijn er echter drie vacatures die ingevuld dienen te worden, waarvan één op het gebied van financiën. Het is van essentieel belang voor de continuïteit en effectiviteit van de stichting dat deze vacatures spoedig worden vervuld, zodat het bestuur op volle kracht kan functioneren en beslissingen kan nemen die in lijn zijn met de belangen van de stichting en haar doelgroep.

Momenteel bestaat het bestuur uit twee leden:
Corine Volleberg, die de rol van voorzitter vervult. Haar toewijding aan de organisatie en haar vermogen om zaken efficiënt te coördineren zijn van onschatbare waarde voor het bestuur.
Henk van Looy, een ander bestuurslid, die met zijn ervaring en expertise een waardevolle bijdrage levert aan de besluitvorming en strategische richting van het Odensehuis.

Het bestuur staat open voor kandidaten die zich geroepen voelen om zich bij hen aan te sluiten en een actieve rol te spelen in de verdere ontwikkeling van het Odensehuis. Personen met ervaring in financiën worden met name aangemoedigd om te solliciteren voor de openstaande vacature, gezien het belang van een gezonde financiële basis voor de stichting.

Het is van belang dat nieuwe bestuursleden affiniteit hebben met de doelstellingen van het Odensehuis, zoals het bieden van ondersteuning aan mensen met dementie en hun naasten, het stimuleren van sociale interactie en het creëren van een veilige en warme omgeving. Ook is het belangrijk dat zij kunnen samenwerken in teamverband en bereid zijn om zich in te zetten voor het welzijn van de doelgroep.

Het bestuur is bereikbaar via het onderstaande mailadres, waar geïnteresseerden ook meer informatie kunnen verkrijgen over de vacatures en de vereisten voor potentiële kandidaten. Het is van groot belang dat de invulling van deze vacatures zorgvuldig gebeurt, zodat het bestuur van Stichting Odensehuis Meppel/Westerveld haar belangrijke werk kan voortzetten en verder kan bouwen aan een waardevolle bijdrage aan de gemeenschap.

bestuur@odensehuismeppelwesterveld.nl