Selecteer een pagina

Dementie:  • Dementie is volgens artsen en onderzoekers de volksziekte met de hoogste ziektelast voor de patiënt.
  • Dementie is de volksziekte met de hoogste zorgkosten. In 2015 bedroegen de kosten voor verpleeghuiszorg 4,68 miljard, een stijging van meer dan 25% ten opzichte van 2012.
  • 70% van de mensen met dementie in 2015 woont thuis en wordt verzorgd door hun naaste familie en/of omgeving: de mantelzorgers.
  • Ruim de helft (54%) van deze mantelzorgers is zwaar belast. 4% van deze mensen is zelfs overbelast.
  • Wanneer de mantelzorger de ondersteuning niet meer aankan, is dat een belangrijke reden voor opname in een verpleeghuis.
  • Tegenover de sterke toename van mensen met dementie staat een afname van de beroepsbevolking.
  • In 2010 waren er nog 37 potentieel werkende op iedere dementerende patiënt. In 2050 zijn dat naar verwachting 16.

bron: Alzheimer Nederland