Selecteer een pagina

Privacy beleid

 

CONTACTGEGEVENS

Stichting Odensehuis Meppel/Westerveld kent momenteel twee locaties.

  • In de gemeente Meppel: De Plataan. Marktstraat 27 – 7941 KP Meppel.
  • In de gemeente Westerveld: De Veldkei. Veldkamp 77 – 7971 BX Havelte.

Voor meer informatie: www.odensehuismeppelwesterveld.nl  of email info@odensehuismeppelwesterveld.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Stichting Odensehuis Meppel/Westerveld verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

  • Voor en achternaam
  • Adres
  • Telefoon
  • E-mailadres

GOOGLE ANALYTICS

Via onze website wordt een cookie geplaatst als deel van de “Analytics”-dienst. Wij maken gebruik van Google Analytics om het surfgedrag op onze website te analyseren en te verbeteren. Wij hebben Google niet toegestaan, de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Stichting Odensehuis bewaart je gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 1 jaar voor persoonsgegevens (personalia, adres), met het doel om in voorkomende gevallen contact met je op te nemen.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Stichting Odensehuis verkoopt jou gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering waarbij we voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@odensehuismeppelwesterveld.nl.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Stichting Odensehuis neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@odensehuismeppelwesterveld.nl