Selecteer een pagina

Odensehuis Meppel – Westerveld

De laatste tijd wordt er veel aandacht geschonken aan het explosief toenemende aantal mensen met (beginnende) dementie en ons inziens is dat terecht. Op dit moment zijn er ruim 270.000 mensen met dementie en dit aantal zal de komende 15 jaar verdubbelen, ook in onze regio.

Dementie is een ingrijpende hersenaandoening, waarbij je langzaam jezelf en elkaar verliest. De meeste mensen met dementie wonen nog in hun eigen huis, een wens van vele ouderen, maar men raakt snel in een isolement wat het ziektebeeld nog versterkt.

Een aantal enthousiaste mensen heeft het initiatief genomen om in Meppel en Westerveld een Odensehuis te realiseren voor deze doelgroep. Het Odensehuis geeft invulling aan een samenleving, waarin mensen met (een vermoeden van) beginnende dementie een waardevolle plaats innemen en zolang mogelijk thuis wonen. Dit wordt gerealiseerd door het bieden van een vrij inloophuis van, voor en door mensen met geheugenproblemen, dementie en voor hun naasten.

In het Odensehuis kunnen mensen met geheugenproblemen en (beginnende) dementie op elk door hen gekozen moment binnenlopen. Het is belangrijk dat zij een leven leiden waarbij ze gelijkwaardig en geaccepteerd in de samenleving meedoen en waaraan zij, ondanks de beperking van hun ziekte, een zinvolle bijdrage kunnen leveren.

Een Odensehuis gaat uit van de eigen regie van de deelnemers. Kernwaarden zijn: zelforganisatie, autonomie, empowerment, eigen kracht, waardigheid, respect, vrijheid, openheid en flexibiliteit.