Selecteer een pagina

Doelstelling

De initiatiefnemers willen met de oprichting van een Odensehuis een bijdrage leveren aan de verbetering van de positie van mensen met (beginnende) dementie maar ook ondersteuning bieden aan de mantelzorgers en vrijwilligers en hun netwerk.

Het Odensehuis wil meer aandacht geven aan de eerste fase van dementie waarin mensen nog vitaal zijn. Mensen met een beginnende of jonge dementie zijn veelal nog actief en willen zo lang mogelijk een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving. In deze fase kunnen mensen nog participeren, anticiperen op het verloop van hun ziekte, werken aan het behoud en de uitbreiding van een sociaal netwerk en hulp vragen aan mantelzorgers.

 

  • Het Odensehuis biedt een ontmoetingsplek voor thuiswonende mensen met (een vermoeden van) beginnende dementie en voor al hun naasten. Uitdrukkelijk noemen we hier ook mensen die op jonge leeftijd met beginnende dementie te maken hebben.
  • Mensen worden gewaardeerd en gerespecteerd om hun mogelijkheden en kwaliteiten. We zien mensen om wie ze zijn en niet om wat ze hebben. De sfeer en het activiteitenaanbod zijn zodanig dat men zich nuttig, gezien en begrepen voelt.
  • Niets moet en veel mag. In een informele, veilige omgeving mag iedereen zich thuis voelen en zijn zoals die is. Respect, erkenning, veiligheid, structuur en rust zijn kernwaarden.
  • In het contact gaat het niet om ziektebeelden of symptomen, maar om ontmoeting met de mens als geheel, in alle facetten. Ieders kwaliteiten worden aangesproken. Zo kan er bijvoorbeeld een gesprek ontstaan over hoe het leven met dementie eruit ziet en welke (individuele) ontwikkelingen er mogelijk zijn.
  • Het Odensehuis wil een bijdrage leveren aan de verbetering van de maatschappelijke positie, het maatschappelijk taboe op dementie doorbreken en de eigenwaarde/waardigheid van mensen met dementie vergroten.
  • Het Odensehuis streeft na, dat mensen met dementie beter zichtbaar zijn in de buurt waar zij wonen en dat buurtgenoten, familie en vrienden dementie leren herkennen, begrijpen en accepteren.